Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictví webové stránky WWW.AIRSOFTARMORY.CZ (GDPR)Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím webové stránky www.barboraelznic.com (dále jen "Informace") Vám poskytuje Robert Lukáč. Ochranu Vašich osobních údajů (dále jen "") beru velmi vážně, proto Vás žádám, abyste si tyto Informace pozorně přečetl/a, neboť obsahují důležité informace o tom:

1. kdo jsem,

2. za jakým účelem zpracovávám Vaše OÚ a které OÚ to jsou,

3. jak Vaše OÚ získávám, po jak dlouhou dobu Vaše OÚ zpracovávám a komu je zpřístupňuji,

4. jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny,

5. jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich OÚ, a

6. jak můžete kontaktovat mě či Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vaší stížnosti.

Kdo jsem?

Prodávajícím zboží je na základě Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.airsoftarmory.cz (dále jen "Smlouva") Robert Lukáč, IČ: 08858128, se sídlem Ruská 1076/11, 415 01(dále jen "").

Vzhledem k tomu, že zpracovávám Vaše OÚ, které zadáváte během objednávky zboží a které s touto objednávkou souvisejí, a vzhledem k tomu, že jsem určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídám za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.

Při zpracování Vašich OÚ se řídím Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

Jaké Vaše OÚ zpracovávám?

V souvislosti s Vaší objednávkou on-line kurzu zpracovávám tyto Vaše OÚ:

1.) OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře, případně později do Vašeho uživatelského účtu, a to Vaše jméno a příjmení, věk, e-mailovou adresu, telefonní číslo, ulici a číslo popisné, město, stát, kraj/okres, PSČ, údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj o Vámi vybraném způsobu dodání, údaj, zda se chcete přihlásit k odběru newsletteru, údaje o odsouhlasení dokumentů a dále pak údaje, které zadáváte při platbě do formuláře platební brány

2.) další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména specifikace zboží, jeho cena, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum odeslání a dodání zboží, a další OÚ obsažené ve Smlouvě

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše OÚ zpracovávám?

Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů:

1.) Právní titul: Plnění Smlouvy

Účel: Dodání zboží kupujícímu

2.) Právní titul: Plnění právní povinnosti

Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

3.) Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků

Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

4.) Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu přímo nabízet mé zboží a služby

Účel: Přímý marketing

Poskytování OÚ na základě právního titulu "Plnění Smlouvy" je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu "Plnění právní povinnosti" je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s Vámi nemohla uzavřít Smlouvu.

Komu budu zpřístupňovat Vaše OÚ?

Vaše OÚ budu zpřístupňovat partnerským prodejcům, zvláště pak Jan Šulc – Bohemia Air Soft, IČ: 64768830, se sídlem Lánovská 1550, Praha 9, 190 19), dále přepravní společnosti, poskytovateli cloudových služeb, účetní firmě, IT firmě, provozovateli platební brány a případně též advokátovi a státním orgánům a institucím (pouze v zákonem stanovených případech).

Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?

Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:

1.) OÚ zpracovávané pro účel "Dodání zboží kupujícímu" budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;

2.) OÚ zpracovávané pro účel "Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty" budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);

3.) OÚ zpracovávané pro účel "Určení, výkon a obhajoba právních nároků" budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;

4.) OÚ zpracovávané pro účel "Přímý marketing" budu zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?

Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou

i jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním jsem přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k Vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Zavedla jsem též postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, budu Vás i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení Vašich OÚ informovat.

Budu předávat Vaše OÚ mimo EHP?

Vaše OÚ nebudu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor). NEBO Vaše OÚ budu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) poskytovateli cloudových služeb, a to s ohledemna skutečnost, že Evropská komise rozhodla, že v daném případě je zajištěna odpovídající úroveň ochrany OÚ.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ?

V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:

1. právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:. 

sdělení, zda zpracovávám Vaše OÚ

 • poskytnutí informací o zpracování Vašich OÚ

 • zpřístupnění Vašich OÚ2. právo na opravu Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • opravu

 • i doplnění Vašich nepřesných

 • i neúplných OÚ, je však potřeba, abyste mi sdělil/a Vaše přesné či kompletní OÚ

 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedené opravě či doplnění Vašich OÚ3. právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • výmaz Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

 • OÚ již nepotřebuji pro účely, pro které byly shromážděny

 • i zpracovávány

 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu "oprávněný zájem" a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ

 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel "přímý marketing"

 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně

 • výmaz Vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR

 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném výmazu Vašich OÚ4. právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • poskytnutí Vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

 • předání Vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné5. právo vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu "oprávněný zájem" (tzn. že Vaše OÚ nebudu zpracovávat do doby, než prokážu existenci mých oprávněných důvodů převažujících nad Vašimi právy a svobodami, anebo je přestanu zpracovávat úplně, pokud zpracovávám Vaše OÚ pro účel "přímý marketing")

6. právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že Vaše OÚ budu mít pouze uložené, ale nebudu je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

 • omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

 • popřete přesnost Vašich OÚ

 • Vaše OÚ zpracovávám protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz

 • Vaše OÚ nepotřebuji pro účely zpracování, Vy je však požadujete pro ur

 • ení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků

 • vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu "oprávněný zájem" a zatím jsem neověřila, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi právy a svobodami

 • sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném omezení zpracování Vašich OÚ

 • sdělení, že omezení zpracování Vašich OÚ bude zrušeno

Jak můžete Vaše práva uplatnit?

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, prosím:

1. pošlete mi e-mail, zavolejte mi nebo mi napište na kontaktní údaje uvedené níže,

2. poskytněte mi dostatečné informace o Vás, abych Vás mohla jednoznačně identifikovat,

3. poskytněte mi informace související s Vaší žádostí.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k Vašim OÚ, které zpracovávám, nebo pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, prosím kontaktujte mě na:

e-mailové adrese: airsoftarmory@email.cz

telefonním čísle: +420730624100

poštovní adrese: Robert Lukáč, Řipská 1113/7, Praha 10, 101 00

Jak můžete podat stížnost u dozorového úřadu?

Nařízení GDPR Vám dává právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě Evropské unie (nebo Evropského hospodářského prostoru), ve kterém pracujete, žijete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů týkajících se ochrany OÚ. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat prostřednictvím: https://www.uoou.cz, na telefonním čísle: 
+420 234 665 111, na e-mailové adrese: posta@uoou.cz,

i na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PŘED NÁKUPEM SE PROSÍM VE VLASTNÍM ZÁJMU PODROBNĚ SEZNAMTE S DODACÍMI, OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM.
Technické údaje zde uvedené vycházejí z podkladů výrobců a mají čistě orientační charakter. Výrobce či dovozce si vyhrazují právo na případné odchylky.

Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky. V případě podání falešné informace o způsobilosti k držení zbraní a střeliva budeme soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz